Spediční a dopravní kancelář


O firmě LT&S

Firma LT&S s.r.o. byla založena 1.1.1994. Od počátku firma zaměstnává tři pracovníky.
Hlavní aktivitou firmy byly koncesované živnosti vnitrostátní a mezinárodní spedice a doprava.  V r. 1995 byla pořízena budova, která byla v průběhu roku z vlastních zdrojů restaurována a vznikla zde spediční a dopravní kancelář firmy.
V následujícím roce se významně rozšířila činnost firmy v dopravní činnosti, byla pořízena dvě nová užitková vozidla, dále pak nákladní souprava LIAZ.
Úspěšně byla rozvíjena logistická činnost a vnitrostátní spedice. Od zahájení činnosti byla firma na předních místech jako dopravce pro významné firmy regionu.
Koncem devadesátých let, v této pro dopravce krizové době, se firma zaměřila na zajišťování přeprav zasílatelským způsobem za užití cizích dopravních prostředků. Vzhledem k efektivnosti takto prováděných přeprav, t.j. zasílatelských, se tyto později staly nosnou činností firmy a přetrvávají dodnes.

Ceny za všechny služby jsou závislé na rychlosti dodání (degresivní příp. progresivní sazby), ceně přepravovaného zboží, referenci zákazníka, času a prostoru realizace. Smluvní ceny jsou kalkulovány před započetím přepravy v závislosti na přepravních podmínkách a poměrech. Ke každému obchodnímu případu je řidiči předán spediční příkaz (příp. jiná smlouva), který objednatel (zástupce) po převzetí služby podepíše. Objednávky jsou možné telefonicky nebo e-mailem.


S kým jiným, než s námi?