Březen, 2017

now browsing by month

 

O firmě LT&S

Firma LT&S s.r.o. byla založena 1.1.1994. Od počátku firma zaměstnává tři pracovníky.
Hlavní aktivitou firmy byly koncesované živnosti vnitrostátní a mezinárodní spedice a doprava.  V r. 1995 byla pořízena budova, která byla v průběhu roku z vlastních zdrojů restaurována a vznikla zde spediční a dopravní kancelář firmy.
V následujícím roce se významně rozšířila činnost firmy v dopravní činnosti, byla pořízena dvě nová užitková vozidla, dále pak nákladní souprava LIAZ.
Úspěšně byla rozvíjena logistická činnost a vnitrostátní spedice. Od zahájení činnosti byla firma na předních místech jako dopravce pro významné firmy regionu.
Koncem devadesátých let, v této pro dopravce krizové době, se firma zaměřila na zajišťování přeprav zasílatelským způsobem za užití cizích dopravních prostředků. Vzhledem k efektivnosti takto prováděných přeprav, t.j. zasílatelských, se tyto později staly nosnou činností firmy.
Od roku 2000 firma získala dominantní postavení v milevském regionu v zajišťování kusových zásilek a rozvozu zboží v kategorii malých nákladních vozidel.